1960-2009 Meijel tot slot

1960-2009 Meijel tot slot

Van gemeente naar dorp

Na de wederopbouwperiode werd in Meijel gewerkt aan het gezondmaken van de gemeentefinanciën en aan de keuze voor Noord-Limburg. In 1961 werd ambtenaar-financiën Frits Kirkels burgemeester om met een streng beleid de kas van Meijel, waar door oorlog en tegenvallers wat gaten in zaten, goed op orde te krijgen. Dat lukte.

Al eeuwen richtte Meijel zich op Nederweert, Weert en Midden-Limburg, onder meer bij dekenaat, politieregio, kieskring, Kamer van Koophandel en dagbladen. Na 1965 koos Meijel steeds meer voor Noord-Limburg, in Samenwerkingsverband en Gewest.

In Meijel zelf groeide het aantal verenigingen en de accommodaties als Groene Kruis, sportpark, schutterijgebouwen, gemeenschapshuis, nieuwe scholen, bejaardenhuis, bibliotheek, speelterreinen in de wijken, museum, vier campings en een bungalowpark. Soms trok de gemeente daarbij de kar, maar meestal was het een samenwerking van gemeente, particulieren, verenigingen en stichtingen.

Aan het einde van de periode, op 1 januari 2010, ging de gemeente Meijel met Helden, Kessel en Maasbree-Baarlo op in de nieuwe gemeente Peel en Maas.

Van onderwijs in Meijel na 1965
Het lager onderwijs, nu basisonderwijs, kwam in 1965 los van gemeente en kerk. De jongensschool en de meisjesschool werden gemengde scholen, elk met een kleuterschool.
Toen waren in Meijel ook al de Mulo (later Mavo, nu VMBO-T) en de VGLO (later Lavo, nu VMBO-K) opgericht, zodat meer jongeren in Meijel naar het voortgezet onderwijs konden gaan.
De peuterspeelzaal kwam in het gemeenschapshuis en de kinderopvang groeide ook in Meijel. Het voortgezet onderwijs is inmiddels verdwenen, maar een Brede School Den Doelhof biedt alle voorzieningen voor kinderen tot twaalf jaar. 

Oude Ambachten Meijel
Het begon als actie om noodzakelijke voorzieningen aan gemeenschapshuis 't Kloster te kunnen betalen, maar het groeide uit tot het Festival van Oude Ambachten. In de jaren 1973 tot 1982 kwamen in het tweede weekeinde van juli telkens zo'n 25.000 toeristen en andere bezoekers naar dit festival.

Verenigingen tussen twee koninginnen
In 1946 bezocht koningin Wilhelmina Meijel en in 1986 koningin Beatrix met haar familie. Het waren twee totaal verschillende feesten, niet alleen omdat het aantal verenigingen zo gegroeid was.  

Medelo Facebook