Genealogiebronnen

Zoeken naar voorouders, soms teleurstellend, meestal spannend, verrassend en tijdrovend. Heemkundevereniging Medelo wil daarbij een beetje helpen door alle toegestane gegevens over dopen, huwelijken, begrafenissen, geboorten en overlijdens in Meijel op deze site op te nemen. Natuurlijk blijft een bezoek aan de Meijelse archieven in Maastricht (RHC) en in gemeentehuis Peel en Maas een must.

Medelo gaf ook medewerking aan de invulling van de landelijke site:  via open-Archieven. 
Ook kunt u via de volgende websites op zoek naar uw voorouders: 

- Op zoek in de uitgebreide site van Land van Kessel

Heemkundevereniging Medelo geeft in de volgende bronnen meer gegevens vanuit de Meijelse archieven en registers, waarbij ook de elders niet gepubliceerde bronnen, zoals doop-, huwelijks- en begrafenisboeken van vóór 1800, bidprentjes, volkstelling, enzovoort. 
Meer weten over deze bronnen? Stel uw vraag via info@medelo.nl.

 1. Meijel DOPEN 1608-1797
  In augustus 1608 begon pastoor Philip Froijens met het vastleggen van doopgegevens met datum en met namen van dopeling, ouders en doopgetuigen. De dopelingen kwamen uit Meijel en het zuidelijk deel van Neerkant gemeente Deurne. Mogelijk is hij ook begonnen met registers van huwelijken en begrafenissen, maar daarvan zijn er geen bekend voor 1707.

 2. Meijel HUWELIJKEN 1707 - 1797
  De pas benoemde pastoor Tilman Spee vermeldde op 13 juli 1707 het eerste huwelijk in het huwelijksregister van de parochie St. Nicolaas te Meijel met namen van bruidegom, bruid en (plaatsvervangende) getuigen. Zowel voor Meijelsen als voor mensen van het zuidelijk deel van Neerkant maakten hij en zijn opvolgers ook aantekeningen over dispensaties en andere bijzonderheden.

 3. Meijel BEGRAFENISSEN 1707 - 1797
  Pastoor Tilman Spee begon in juli 1707 met de sobere notities over begrafenissen. Hij en zijn opvolgers noteerden de naam van de overledene, soms aangevuld met gegevens over ouders, partner of leeftijd van de overledene.

 4. Meijel VOLKSTELLING 1796
  Nog voordat Napoleon in 1799 met een staatsgreep de macht kreeg, begon men in Meijel met de Burgerlijke Stand. Het gemeentebestuur met een ambtenaar burgerlijke stand zou voortaan vastleggen wie geboren was, wie trouwden of wie gestorven was. Om een goed overzicht te krijgen van de inwoners van Meijel werd op 9 augustus 1796 een Volkstelling gehouden. Zo kon men in het najaar van 1797 beginnen met de boeken van de Burgerlijke Stand in Meijel.

 5. Meijel BIDPRENTJES

  Uit de Collectie van heemkundevereniging Medelo.
  Deze groeiende collectie wordt beheerd door Medelolid Jeu Schaareman.
  Heeft u aanvullingen op of vragen over de collectie, dan kunt u dit kenbaar maken via jeusch@gmail.com of via 077-4662371 

  Kijk hier verder  6. Meijel GEBOORTEN 1797 - 1920
   

 7. Meijel HUWELIJKEN 1797 - 1940
   

 8. Meijel OVERLIJDENS 1797 - 1960
   

Medelo Facebook