Panden en objecten

Bijzondere panden en objecten

Er waren in Meijel geen kastelen of opvallend grote panden, met uitzondering van de kerk en natuurlijk het zusterklooster met bejaardenhuis en meisjesschool uit 1896. Helaas is dit klooster, het grootste Meijelse monument van vóór 1900, gesloopt.

Voor 1940 werden in Meijel hoofdzakelijk woningen gebouwd voor mensen die er woonden én werkten. Die woningen moesten gewoon functioneel zijn voor de bewoner, de welgestelde  boer en de keuterboer, de rentenier en de koopman, de herbergier en de kleermaker, de smid en de korvenvlechter, de pastoor en de handelaar in koloniale waren en alles wat verder verkocht kon worden. Natuurlijk probeerde ieder aan zijn huis de uitstraling te geven die zijn portemonnee toeliet.

Door de enorme verwoestingen tijdens de oorlog en door sloopwerkzaamheden daarna zijn zeer veel bijzondere panden uit het beeld van Meijel verdwenen.
Toch heeft het Peeldorp nog heel veel 'vooroorlogse' gebouwen die aandacht meer dan waard zijn. 
Heemkundevereniging Medelo probeert op een eenvoudige manier die panden onder de aandacht te brengen, omdat ze elk op eigen manier een stukje van de geschiedenis van Meijel en de Meijelsen vertellen.

Hieronder treft u een eerste serie aan van interessante Meijelse panden en objecten.

1400 Van de Banmolen van Meijel

1751 Het oudste huis van Meijel aan de Kalisstraat

1757 Pand Veltmans in de Dorpsstraat

1882 Villa Truijen aan de Kerkstraat

1893 Mijn wieg stond in de zuivelfabriek van de Donk

1895 De onderwijzerswoning aan de Prins Bernhardstraat

1896 De Coöperatie en de koperslager van de Hagelkruisweg

1897 Van winkel tot kwalitaria aan de Kalisstraat


1908 Met boter en frikandel aan de Steegstraat

1919 Merkus Mei bouwde haar Nostalgie in de Dorpsstraat

1921 De verdwenen tramremise onder de Randweg

1939 De kazematten van vesting Vossenberg 

 

Medelo Facebook