Herinnering aan Sil Verschaeren

Herinnering aan Sil Verschaeren

Op 28 maart jl. overleed na een kort ziekbed de nestor van onze vereniging: Sil Verschaeren. Hij werd bijna 90 jaar oud. Sil was al zo’n 40 jaar lid van Medelo, dat wil zeggen vrijwel vanaf de oprichting, en heeft zich al die jaren een zeer betrokken lid getoond. Bij het opzetten van exposities, op vergaderingen en bijvoorbeeld ook bij de bouw van Truijenhof: Sil was altijd aanwezig en stond altijd klaar om te helpen. Vrijwel nooit eiste hij een plek op de voorgrond op.

Tijdens zijn werkzame leven was Sil beheerder van het bezoekerscentrum van de Groote Peel, waardoor de Peel hem aan het hart ging. Daarnaast was hij lang actief voetballer bij RKMSV, lid van het I.V.N. en bestuurder van de vakbond. Maar bovenal was hij zeer geïnteresseerd in de Meijelse geschiedenis. Bij de uitgave van het laatste boek over de oorlog een half jaar geleden en de inrichting van de daarbij horende expositie, was Sil een van de drijvende krachten. Over de oorlog wist hij erg veel en schreef hij nog een mooie herinnering in het boek. Ook waar het ging om foto’s van vroeger was Sil een belangrijke vraagbaak. Verder gaf hij regelmatig rondleidingen door Truijenhof voor schoolklassen en andere groepen met het accent op de oorlog; de jeugd moest worden doordrongen van het belang van vrede.

Sil was tot voor kort gezond en vitaal. Hij wandelde en fietste veel en hielp waar mogelijk zijn (klein)kinderen. Sinds enkele maanden woonde hij samen met An in een fraai appartement in Alexanderhof, bijna op de plek van de boerderij waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Hij verheugde zich al op de optocht van de Oud-Limburger die hij vanaf zijn nieuwe balkon perfect zou kunnen aanschouwen. Kortom, alles wees erop dat Sil wel honderd jaar zou worden.

Het heeft helaas niet zo mogen zijn, plotseling kwam een einde aan een lang en vitaal leven. Sil, we zeggen je – helaas moet het op deze wijze – héél veel dank voor alles wat je hebt betekend voor Medelo en de Meijelse gemeenschap. We gaan je missen. Veel sterkte voor An en de (klein) kinderen.

Bestuur en leden Heemkundevereniging Medelo.

 


« terug naar nieuws
Medelo Facebook