Nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden

Op de drukbezochte jaarvergadering van Medelo op 21 maart 2018, werden twee nieuwe bestuursleden gekozen. Voorzitter Wim Basten was na acht jaar de hamer te hebben gehanteerd, aftredend en niet herkiesbaar. Verder was Alwie Verstappen aftredend en wel herkiesbaar. Uit de vier kandidaten werden na schriftelijke stemming Tjeu Pouls en Anneke Douven-Basten gekozen. Het bestuur zal zich nu beraden op de verdeling van de bestuursfuncties. 

Wim Basten en Alwie Verstappen werden door secretaris Rob Peeters uitvoerig bedankt voor de bewezen diensten. Op de foto zien we Wim en echtgenote Rika, die verblijd werd met een grote bos bloemen.


We wensen het nieuwe bestuur veel succes toe in de toekomst!
« terug naar nieuws
Medelo Facebook