Meijel in de jaren zestig

Meijel in de jaren zestig

Al 15 jaar geleden werd er in kringen van Medelo gesproken over de wens bij sommige leden om een boek te maken over Meijel in de jaren 60. Dit als vervolg op het interessante en veelgevraagde boek Meijel in de jaren vijftig. Er werden destijds al foto's verzameld en gezocht naar andere bronnen. Toch ging het project niet door.
Echter, anno 2016 is het idee weer opgepakt door Herman Crompvoets en Jos Pouls en nu komt het er wel van. Inmiddels zijn ze druk bezig met het doorpluizen van het Weekbericht en van andere kranten en met het verzamelen van foto's uit die ook voor Meijel erg ingrijpende periode.
Iedereen die denkt materiaal te hebben dat bruikbaar is voor het boek, wordt vriendelijk verzocht om dit te melden bij een van de bestuursleden. Het gaat dan vooral om foto's uit de jaren zestig. De thema's die in het boek aan de orde komen zijn: onderwijs (klassefoto's!), kerk, landbouw, amusement, verenigingen en politiek.

Het is de bedoeling dat Meijel in de jaren zestig op het einde van 2016 gereed is.


« terug naar nieuws
Medelo Facebook