Meijel 70 jaar geleden bevrijd

Meijel 70 jaar geleden bevrijd

Een oproep  

In de tweede helft van november 1944 is Meijel bevrijd van de Duitsers. 
Rond 5 mei 1945 wordt dat feit pas gevierd in het dorp, onder andere met een kinderoptocht. Dat is nu 70 jaar geleden. Het is in 2015 ook 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog begon.

Voor Medelo zijn dit gebeurtenissen die nog eens de aandacht vereisen. Medelo heeft in het verleden al verschillende publicaties en exposities gewijd aan “Meijel in de Oorlogsjaren”, maar wil nu ook aandacht schenken aan onderwerpen die in het verleden niet of nauwelijks belicht zijn.

Éen van die onderwerpen is “Oorlogskinderen in Meijel”. Het gaat om Joodse kinderen die ondergebracht waren in Meijelse gezinnen. Dat waren er niet veel, maar ze waren er wel.

En een tweede groep zijn de kinderen die in de tweede helft van de oorlog vanuit verschillende steden in Nederland naar Meijel kwamen om aan te sterken. Dat zijn er verschillenden geweest.

Het streven van Medelo is om het verhaal van kinderen uit beide groepen te publiceren.

Medelo vraagt dan ook aan iedereen die weet heeft van zo’n kind, dat door te geven aan Medelo. Liefst zo concreet mogelijke gegevens: personalia, e-mailadressen, telefoonnummers, indien mogelijk natuurlijk.

Contactpersoon hierbij voor Medelo is: Herman Crompvoets (tel. 077-4661511; e-mailadres: hemacrompvoets@kpnmail.nl

 


« terug naar nieuws
Medelo Facebook