Presentatie boekje 'Meijelse geestelijken'

Presentatie boekje 'Meijelse geestelijken'

Op zondag 17 juni 2012 bezochten zeer velen om 10.00 u. de kerk van Sint Nicolaas te Meijel. Een eucharistieviering, die niet zo zeer door vaderdag, maar door twee andere bijzondere activiteiten een feest werd.

Het Meijelse Mannenkoor bracht ter opluistering onder leiding van Jean-Pierre Steyvers een zeer mooi verzorgde uitvoering van de Messe Breve van Charles Gounod. Een dankbaar applaus aan het einde van de dienst onderstreepte de waardering.
Niet zonder reden gingen twee priesters voor in de viering, kapelaan Roger Maenen en pater Piet Derckx. Dat bleek toen Frits Berben, voorzitter van de Werkgroep Torenrenovatie Meijel, kort voor de slotzegen een toespraak hield en een boekje overhandigde aan pater Piet Derckx en zuster Virga Geelen. De Meijelse Piet Derckx werd in 1965 priester gewijd en de Meijelse Mia Geelen werd in 1965 zuster Virga. Na hen hebben geen Meijelsen meer gekozen om geestelijke te worden.
Het boekje 'Meijelse geestelijken, priesters, zusters, broeders' werd op verzoek van de werkgroep geschreven door Henk Willems. Het is enerzijds een teken van waardering voor de Meijelsen die 'hun roeping volgden' en anderzijds een attentie voor de steunpilaren die de torenrenovatie mogelijk maakten.

Zie: Publicaties Meijel 


« terug naar nieuws
Medelo Facebook