Archieven van de parochie verhuisd

Archieven van de parochie verhuisd

In veertig archiefdozen (4,60 m) zijn de papieren van parochie Sint Nicolaas Meijel verhuisd naar de archiefruimte van de gemeente Peel en Maas. Over enige tijd zullen ze daar in te zien zijn, met in achtneming van regels van privacy.
Er is een concept-inventaris gemaakt, die tijdens verder werken of vanwege uw opmerkingen bijgesteld kan worden.

Waarom?

Vroeger lagen alle 'kerkarchieven' in een kluis in de pastorie. De pastoor en het kerkbestuur beheerden ze en vulden ze aan. Maar steeds meer pastorieën zijn niet meer doorlopend bewoond en het bewaren van archieven vraagt om ruimtes met juiste temperatuur, vochtigheidsgraad, enz.

Binnen het bisdom Roermond is daarom een ontwikkeling ontstaan de gegevens goed verzorgd elders onder te brengen. Onder leiding van drs Mart Bohnen, archivaris van het bisdom, en mr Jacques van Rensch, rijksarchivaris in Limburg, werden gemeenten benaderd voor ruimte, vrijwilligers opgeleid voor inventarisatie, enz. De gemeente Peel en Maas zegde medewerking toe voor het verwerken van de archieven uit de elf parochies, stelt ruimte en materiaal beschikbaar en zorgt ervoor dat gemeente-archivaris Toos Wilms met Fien van den Biggelaar het werk binnen de gemeente begeleiden. Als voorwaarde werd wel gesteld dat de stukken goed geordend moesten zijn, ontdaan van nietjes en andere vervuilende zaken, genummerd vermeld in een conceptinventaris en ordelijk gepast in dozen.

De Meijelse archiefstukken

Het Meijelse kerkbestuur maakte gebruik van de geboden mogelijkheden.
De Meijelse parochiestukken van voor 1987 vormen een verzameling van archiefmateriaal dat opgeborgen lag in de pastorie, in de sacristie, bij (oud)kerkmeesters, in het Sociaal Historisch Centrum te Maastricht, enz. De oude protocollen van dopen, huwelijken en begrafenissen blijven in het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht.

In samenhang geeft het Meijelse materiaal een mooi beeld van wat er vanuit de kerk vooral tussen 1800 en 1987 gedaan is aan zielzorg, onderwijs, voorzieningen voor verenigingen (bv. patronaat), sport (bv. voetbalveld) en cultuur (bv. bibliotheek), bouw en onderhoud van kerken en pastorieën, kerkhof, financiën, enz.

Zodra de verwerking binnen het gemeentelijk archief is afgerond, zullen de stukken volgens regels van privacy in te zien zijn.
Maar nu kunt u kennismaken met en nog volop opmerkingen plaatsen bij de opgenomen Concept-Inventaris van Parochie Sint Nicolaas.        


« terug naar nieuws
Medelo Facebook