Allerzielen, werk aan collectie bidprentjes

Allerzielen, werk aan collectie bidprentjes

Misschien hebben de bidprentjes niet helemaal meer dezelfde inhoud als tweehonderd jaar geleden. Toen stonden op die ‘doodsprentjes’ alleen de naam, de leeftijd en de datum van overlijden, aangevuld met teksten uit de bijbel.

Nu lijkt een bidprentje wereldser, niet meer zo ‘kerks’, maar de functie is hetzelfde gebleven: ‘Blijf alstublief aan deze dierbare denken!’.
Soms lees je hele verhalen over de geweldige daden die de vrouw of man verricht heeft, soms voel je mee met ouders, kinderen of kleinkinderen die heel intens hun gevoel onder woorden hebben gebracht. Vaak een foto of een hobbyportret op de voorzijde.
Nee, de tijd is voorbij dat tijdens het gebed voor het eten aan een overledene werd gedacht of dat gebeden werd voor ‘alle prentjes in de la’.
Maar die bidprentjes zijn nu veel eigener, omdat de persoon met data, hobby’s, enz. veel meer een mens onder de mensen blijft.

Door de namen en de data zijn de bidprentjes mooie bronnen voor mensen die een stamboom aan het opzetten zijn. Dat wist ook Joseph Penders die van 1946 tot 1961 kapelaan in Meijel was. Hij verzamelde tijdens zijn leven honderd duizend bidprentjes, die nu geraadpleegd worden.
Zo groot is de collectie van heemkundevereniging Medelo echt niet. Van 3500 prentjes kunnen zoekers nu via een bezoek aan Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof of aan de website van Medelo (zie: Genealogiebronnen) de gegevens vinden. De overledenen kwamen uit Meijel, uit de regio maar ook van iets verder weg.

Binnen onze vereniging houdt Jeu Schaareman zich bezig met ordening en registratie. Mocht u dus bidprentjes hebben uit Meijel of een van de andere kernen van Peel en Maas of iets verder weg, neem dan rustig met hem contact op via 077-4662371 of jeusch@gmail.nl

Hij zal graag uw bijdrage in de vorm van prentjes aan onze collectie in ontvangst nemen en er zorg voor dragen dat iedereen, waar ook ter wereld, de namen en data kan lezen van de overleden dierbaren. Zo kan men wereldwijd aan hen denken. 

 


« terug naar nieuws
Medelo Facebook