Eerste Henk Willems-lezing over het Grand Canal du Nord

Eerste Henk Willems-lezing over het Grand Canal du Nord

Op woensdagavond 21 februari hield de Ospelse heemkundige Henk Hermans een lezing over het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de Noordervaart. Henk ging uitvoerig en met veel humor in op tal van facetten van deze door keizer Napoleon tussen 1806 en 1810 deels aangelegde waterweg, bedoeld om Antwerpen met de Rijn bij Dusseldorf te verbinden.


Het was een enorm duur en technisch ingewikkeld project. Hij verhaalde over de voorgangers van het kanaal (Fossa Eugeniana), over de bruggen, de sluizen, de duikers en natuurlijk de duizenden gravers, afkomstig uit verre oorden. De heemkundige ging ook in op de financiering en ingewikkelde manier van uitbetaling. In enkele gevallen leidde die tot grote conflicten waaronder in 1810 in Maasbree, toen te late betaling bijna eindigde in een lynchpartij. Tenslotte vertelde hij over het kanaal nadat in 1810 werd besloten om te stoppen met graven. Herhaaldelijk gingen er stemmen op om het kanaal alsnog te voltooien, tot op de dag van vandaag.

Na twee uur en tientallen dia’s werd de avond afgesloten met een warm applaus door de liefst 65 aanwezigen. De voordracht vond plaats als z.g. Henk Willems-Lezing, bedoeld om de enkele jaren geleden gestorven Henk Willems te eren vanwege diens grote verdiensten voor de Meijelse geschiedschrijving.

 


« terug naar nieuws
Medelo Facebook