Zeer geslaagde jubileum-feestavond!

Zeer geslaagde jubileum-feestavond!Afgelopen zaterdag 21 mei werd in Goejje eindelijk de feestavond gehouden bij gelegenheid van 40 jaar Medelo. De opkomst was hoog (50 personen), het eten lekker en het programma leerzaam en ontspannend.
Na de maaltijd hield Herman Cormpvoets een uitvoerig exposé met dia's over de geschiedenis van de heemkundevereniging.

Daarna hield Jos Pouls een laudatio over  Henk Willems die vervolgens posthuum werd uitgeroepen tot erelid en aan wiens nagedachtenis voortaan jaarlijks een lezing zal worden gewijd in Truijenhof. Zoon en Medelo-lid Rob Willems bedankte de vereniging voor alle eerbetoon.

Tenslotte werd de traditionele quiz gehouden die zorgde voor een mix van alle aanwezigen en die een spannende uitslag opleverde.

Alles bij elkaar een mooie avond die door voorzitter Hans Lansbergen met trots werd afgesloten!
« terug naar nieuws
Medelo Facebook