Medelo bestaat 40 jaar!

Medelo bestaat 40 jaar!

De oorsprong van Medelo ligt bij de oproep van Herman Crompvoets en Gerard Boerkamps in het Weekbericht voor Meijel van 19 september 1979. Die oproep was gericht aan alle inwoners van Meijel die geïnteresseerd zijn in de eigen geschiedenis en het eigen dialect, in archeologie, Meijelse volkscultuur en het landschap, kortom in alle heemkundige aandachtsvelden. De twee willen een club geïnteresseerden bij elkaar brengen die in groepsverband deze facetten van het dorp Meijel wil gaan bestuderen en via publicaties, tentoonstellingen en lezingen onder het volk gaan brengen. Op 25 september 1979 komt de ‘Werkgroep Heemkunde’ tot stand die bestaat uit Gerard Boerkamps, Hugo Buist, Jos Pouls en Herman Crompvoets. De groep gaat vol enthousiasme aan het werk.

Het eerste grote wapenfeit vindt plaats in het weekend van 31 januari 1981: ‘Meijel in de oorlogsjaren 1940-1945’. In het toenmalige gemeenschapshuis ‘’t Kloster’ wordt een imponerende tentoonstelling gehouden waarvan de uitstraling lokaal en regionaal alle verwachtingen overtreft. Meer dan 4000 mensen komen erop af. De publicatie ‘Meijel in de oorlogsjaren 1940-1945’ wordt massaal gekocht en gelezen. De baten voor de ‘Werkgroep Heemkunde’ zijn van dien aard dat de werkgroep besluit tot het oprichten van een echte vereniging. Op 15 mei 1981 wordt ‘Heemkundevereniging Medelo’ officieel opgericht met Herman Crompvoets als voorzitter, Jos Pouls als secretaris en Hugo Buist als penningmeester. De naam ‘Medelo’ verwijst naar de Middeleeuwse naam voor het dorp Meijel. De vereniging heeft dan een vijftiental leden. 

Na de vliegende start van ‘Meijel in de oorlogsjaren’ komt de vereniging snel op stoom. Het aantal leden neemt toe en de ene na de andere expositie wordt georganiseerd. In combinatie daarmee wordt door Medelo om de paar jaar een nieuw boek over de Meijelse geschiedenis, taal en cultuur geschreven. De bezoekersaantallen van de exposities en oplages van de boeken zijn zeker voor een bescheiden dorp als Meijel erg hoog. Ook voor de Peel heeft Medelo voortdurend aandacht.

Het groeiend aantal leden en activiteiten - bij Medelo is het altijd gezellig - doet de vereniging al snel uitzien naar een eigen ‘honk’. De eerste 13 jaar is dat een lokaal in ’t Kloster met een eigen kastenwand, maar vanaf 1993 gaat alle aandacht uit naar het realiseren van een eigen gebouw, compleet met expositieruimte. Dat wordt educatief centrum Truijenhof, gerealiseerd met veel eigen inzet samen met zustervereniging I.V.N.-afdeling Meijel, die ook een deel van het gebouw krijgt. Truijenhof is genoemd naar de Meijelse boerenkoning Jan Truijen en krijgt de vorm van de eeuwenoude schuur van de Armenhof aan de Heihorst, die in 1993 werd gesloopt. De opening van Truijenhof vindt plaats op 3 juni 1995.

Daarna gaat het verder met de activiteiten: exposities, boeken, straattheater, werkdagen, buurtavonden, lezingen, rondleidingen door museum en dorp, het ontwikkelen van een praktische en veelgebruikte website, het opstarten van Medelo-facebook enz. enz.

Het aantal leden groeit van 50 omstreeks 2000 naar momenteel ca. 75. Helaas valt een aantal leden van het eerste uur af door overlijden, maar gelukkig komt er steeds weer vers bloed bij.

Op dit moment heeft de vereniging – evenals vrijwel alle verenigingen – veel last van corona. Het feestelijk vieren van het 40-jarig jubileum is daarom helaas niet mogelijk en wordt verschoven naar het najaar. Medelo is klaar om door te stomen naar het gouden jubileum!

 


« terug naar nieuws
Medelo Facebook