Bestuurders voor 1795

Lijsten van schouten, stadhouders en schepenen

Van voor 1400 tot 1795 had de gemeenschap Meijel een eigen bestuur met schepenen, stadhouders en schouten. Zeven schepenen vormden dat bestuur, waarin dorpse maatregelen werden besproken, transacties en leningen werden vastgelegd, enz. Die zeven schepenen vormden ook de schepen- of dingbank, waarin ´╗┐met boetes of andere straffen werd geoordeeld over overtredingen, beslagleggingen, ruzies, enz. De Meijelsen konden tegen een veroordeling door de schepenen nergens in beroep gaan.

De scholtis of schout van Meijel was 'iemand van buiten het dorp', meestal een man met opleiding. Hij had verschillende taken: de belangen van de heer van Meijel behartigen, voorzitter zijn bij de vergaderingen van de schepenen en officier van justitie zijn bij de dingbank waar hij de schepenen diende te manen om tot een oordeel te komen. De stadhouder of president was de oudste of de belangrijkste schepen, die de scholtis bij diens afwezigheid verving.

Van hen zijn onder meer bekend gebleven:

als SCHOLTIS of SCHOUT, vertegenwoordiger van de heer

Vaes van Hove circa 1500
Adrian Klee 1628 - 1631
Adolf Diederix van Ghoor 1631 - 1651
Johan Stijns 1652 - 1666
Leonard Ravenstein 1665 - 1680
J. P. van Saell 1682 - 1687
Andreas Beltgens 1688 - 1693
Adam Francis van Hillen 1693 - 1706
Carolus de Bellevaux 1707 - 1730
Johan Adam Lemmens 1731 - 1737
Christiaan Cornelis Frische          1738 - 1759
Jan Jacob Frische 1760 - 1771
Bartholomeus Norbert Geradts 1771 - 1775
Jacobus Joseph Stercken 1775 - 1789
Arnold van der Steen 1789 - 1795


als STADHOUDER, oudste of belangrijkste schepen als vervanger van de scholtis

Henrich Vaes de Mollener            circa 1591
Aerdt Gordts circa 1630
Laureyns Cornelissen   circa 1634 
Jan Peters 1644 - 1704
Marten Goordts de Groote  1704 - 1717
Claes Jan Willems 1717 - 1722
Coen Venmans 1722 - 1739
Lendert Goorts 1740 - 1742
Theunis Henderijcks 1741 - 1756
Laurens van Bree 1757 - 1774
Willem Linssen 1773 - 1784
Michiel Thonissen Hendrijx 1784 - 1786


als SCHEPEN, de zeven raadsleden van de schepenbank
Van de schepenen wordt aangegeven het jaar of de periode waarin ze genoemd zijn. Dat levert zeker geen volledige lijst op. 

Heinrich Goriss  1591
Jock opgen Hoevel 1591
Jocks Schwerts 1591
Thijs ingen Nierbendt                  1591
Willem Gerardts 1591
Hendrick Bollen 1626 - 1630
Aert Gordts 1626 - 1654
Claes Wijllem Vaes 1630
Claes Willem Gerarts 1630
Jan Thijssen 1630 - 1632
Peter Janssen 1630 - 1634
Hendrijck Vaes 1630 - 1647
Reiner Hendrix alias Lenssen 1630 - 1655
Gerard Claes Wyllems 1631
Laureyns Cornelissen 1634
Lens Henssen 1634 - 1639
Goordt Henrickx 1635 - 1671
Jan Peeters (Meussen) 1635 - 1704
Marten Peters 1637
Marten Hanrickx 1637 - 1640
Gielen Litken Gielen 1637 - 1642
Jan Martens 1637 - 1677
Aert Faes 1638
Geradt Hanrik Bollen 1639 - 1652
Claes Claessen 1644
Jan Willems 1644 - 1669
Gielen Gordts Gielens 1644 - 1693
Gordt Martens 1648 - 1682
Jan Hendericx 1649 - 1667
Willem Jans 1651 - 1662
Lenart Peters 1651 - 1662
Faes Gerits 1651 - 1663
Tijs Gerits 1654 - 1659
Jan Arts Vrins 1655 - 1660
Anthonis Jan Vrins 1661 - 1666
Michael Goswini 1662 - 1683
Hendrick Seelen 1663
Jan Lenssen 1663
Maes Jans 1663 - 1672
Gordt Janssen Arts 1665 - 1672
Andries Janssen 1672 - 1684
Peter Geraerdts 1676 - 1711
Claes Jan Willems 1679 - 1722
Hendrick Martens 1683 - 1684
Hendrick Jan Thomassen 1683 - 1688
Dirck Janssen van Callis 1683 - 1690
Michiel Hendricx 1684 - 1705
Aerdt Tonissen 1686
Peter Tonis Hendrikx 1686 - 1688
Coen Venmans 1703 - 1739
Marten Gordts de Groote 1704 - 1717
Nijs Jan Nijssen 1706 - 1726
Willem Jan Oomen 1707 - 1715
Peter Jan Tijssen 1707 - 1727
Hendrick Lenssen 1707 - 1736
Peter Linssen 1710
Thomas Janssen Verhaseldonck 1711 - 1725
Peter Martens aent Sant 1714
Peter Jan Martens 1714 - 1717
Francis Doensen 1718
Arnold Cuypers 1720 - 1728
Jan Peters 1723 - 1739
Willem Jan Aerts 1723 - 1740
Lendert Goorts 1725 - 1742
Willem Claessen 1728 - 1739
Peter Willem Oomen 1728 - 1750
Hendrik Geuttiens 1738 - 1743
Theunis Henderijcks 1738 - 1756
Jan Willems 1740 - 1743
Jan Janssen den Kapitein 1740 - 1756
Jan Goort Smets 1743 - 1746
Mathijs van Bree 1743 - 1774
Hendrick Jan Thomassen 1744 - 1766
Jan Thomassen Verhaeseldonck 1744 - 1767
Gerrith van Breij 1749
Gerrit Gorts 1749
Sebastiaen Willems Gerits 1752 - 1775
Hendrick Gerits 1754 - 1762
Laurens van Bree 1754 - 1774
Hendrick Goorts 1757 - 1774
Willem Linssen 1771 - 1784
Godefridus Goorts 1773 - 1793
Hendrick Janssen 1774 - 1780
Michiel Thonissen Hendrijx 1775 - 1786
Hendrick Gerits 1775 - 1795
Geurt Hendrick Goorts 1775 - 1795
Geurt van Bree 1778 - 1795
Hendrick van Heughten 1782 - 1795
   
Medelo Facebook