Pater Piet Willems

Pater Piet Willems

Pater Willems. Meijelnaar in China

De eerste Meijelse missionaris was Piet Willems. Hij was tussen 1912 en 1947 missionaris in het verre en toen gevaarlijke land China. Willems stuurde honderden foto’s naar familie in Nederland en Duitsland. Zowel de onderwerpen zelf als de uitvoerige tekstuele toelichting die door Willems op de achterzijde was toegevoegd, maken de foto’s bijzonder interessant. Hij beschrijft daarin nauwgezet het alledaagse leven van de Chinezen en schrijft ook uitvoerig over zijn eigen leventje als missionaris in den vreemde. Heemkundevereniging Medelo wijdde hieraan in 2003 een boek.

Schrijver van het boek is Jos Pouls, historicus en secretaris van Medelo. Hij selecteerde de mooiste tachtig foto’s en voorzag die van verbindende teksten. Het werd een schets van het leven van Piet Willems, zoon van een bescheiden Meijelse boer. Pas op zijn 26ste jaar toog Willems, een ‘late roeping’, naar het missiehuis in Grave. In 1912 kwam hij vervolgens in China terecht in het missiegebied van de lazaristen. Het schrijven van het boek was een prachtig karwei vanwege de overtuiging dat er sprake was van betrekkelijk uniek materiaal en het gevoel wel heel direct bij het verleden en het ‘echte leven’ van een missionaris te staan.

Bij het bekijken van de foto’s en het lezen van de brieven die Willems naar Nederland had gestuurd, bleek dat de Meijelnaar van alles had meegemaakt. China werd toentertijd geteisterd door oorlog en revolutie en Willems ondervond daarvan de gevolgen aan den lijve. Hij werd regelmatig bedreigd en één keer werd hij wekenlang door rebellen gevangen gehouden. De opvattingen van Willems over de Chinezen waren overigens zeker niet gespeend van een westers superioriteitsgevoel; hij kon de barrière met de ‘heidense’ Chinezen niet slechten. Maar anderzijds getuigen de foto’s en brieven van een nuchter verstand. Het is toch vooral de eenvoudige boerenknecht uit Meijel die er steeds in doorklinkt. De missionaris beoordeelde de Chinezen op basis van hetgeen hij thuis en op school had geleerd. Tegelijkertijd wilde hij hen winnen voor het ware geloof en hun zielen daarmee redden voor de eeuwigheid.

Door de kloof met de Chinezen werd pater Willems regelmatig gekweld door eenzaamheid en een intens verlangen om weer Meijelnaar tussen de Meijelsen te zijn. Want waar hoorde hij bij? Willems heeft in China met niet aflatende weemoed gedacht aan de mensen in het Peeldorpje waarmee hij zich al die jaren meer verwant moet hebben gevoeld dan met zijn Chinese bekeerlingen.

De opzet van het boek is als volgt. Het begint met een schets van Meijel ten tijde van Willems’ jeugd, gevolgd door uitleg over zijn familie en gezinssituatie. Daarna volgt een klein hoofdstuk over de opleidingsperiode in Grave. Hoofdstuk drie behandelt zijn eerste twaalf missiejaren in China, hoofdstuk vier zijn vakantieperiode in Meijel en de boottocht terug naar zijn missiedorp. Het meest interessante materiaal zit in hoofdstuk vijf, dat de periode 1925-1930 bespreekt. Het was vooral in deze tijd dat hij zich intensief bezighield met de fotografie en met brieven schrijven naar Nederland. Tenslotte worden in hoofdstuk zes zijn jaren als aalmoezenier bij de maristen beschreven. De kern van het boek wordt overigens niet gevormd door de teksten, maar door de tachtig foto’s.

Pater Willems. Meijelnaar in China telt 104 pagina’s en kost € 10. Het boekwerk is verkrijgbaar tijdens de openingstijden van Truijenhof en bij boekhandel Coolen-Pluijm in Meijel.


« terug naar Bijzondere mensen
Medelo Facebook